Stále se můžete zapojit do I. VLNY:
"sběr pletených výrobků"

Máte doma vlastnoručně
pletené výrobky, které
nenosíte a chtěli byste
jim dát nový účel a smysl?

Všechny výrobky, které nám zašlete na adresu
Vlněné sestry, Riegrova 13, 612 00 Brno, 
budou prokazatelně evidovány
na www.navlnecharity.cz
a následně
využity k získání finančních darů
na činnost Oblastní charity Tišnov. 

V případě dalších dotazů kontaktujte prosím zástupce Oblastní charity Tišnov:
Mgr. Petru Burianovou  
petra.burianova@tisnov.charita.cz
tel.: 732 625 910

JAK SE ZAPOJIT?

  • Vybrat ze své tvorby nenošený, čistý výrobek s převahou přírodních materiálů (svetr, šálu, čepici, návleky aj.)
  • Na stránkách akce si stáhnout "Rodný list výrobku", vytisknout si ho, vyplnit a přiložit do balíčku k výrobku
  • Rodný list v tištěné podobě je možné získat i přímo v prodejně Vlněných sester v jejich provozní době
  • Na webu budou zveřejněny pouze údaje z rodného listu, nesouhlasíte-li např. se zveřejněním svého jména, vůbec ho prosím nevypisujte. Toto se týká i ostatních údajů.
  • Pokud na zásilce uvedete zpětnou adresu, nebude nikde veřejně použita, ale zašleme Vám malé poděkování za účast v akci :).

Zde si můžete stáhnout informační leták

Zde si můžete stáhnout rodný list výrobku

Všem, kteří přispěli svým výrobkem DĚKUJEME!!!